عكس‌های آثار باستانی، تاریخی، مناطق سیاحتی و دیدنی و...

  عكس‌های آثار باستانی، تاریخی، مناطق سیاحتی و دیدنی و...  

  مجموعه‌ها  

قمصر
گل محمدي - قمصر

كاشان
پارك امير كبير كاشان

كرمان
حمام گنجعليخان - كرمان

مهاباد
پارك ملت-مهاباد

ماكو
قره كليسا -ماكو

ماهان
موزه مقبره شاه نعمت الله ولي - ماهان

مراغه
مقبره اوحدي مراغه اي شاعر قرن هشتم-مراغه

نياسر

چار طاقي (آتشكده ساساني) - نياسر    

چابهار

شتر هاي بياباني - چابهار 

پيرانشهر
پيرانشهر

ايرانشهر
قلعه ناصري - ايرانشهر

اروميه
درياچه اروميه-اروميه

اشنويه
ميش سنگي-اشنويه

اصفهان
پل خواجو- اصفهان

بم
نخلستانهاي اطراف ارگ  بم

تكاب
طبيعت تكاب در پاييز

خوي

دروازه سنگي-خوي 

خاش
خاش

راين
ارگ راين

سردشت
آبشار شلماش-سردشت

  آخرین عکسها