فارس: بازار وکیل (بازار وکيل شيراز)

 ایران‌شناسی: استان فارس: شیراز  

  بازار وکیل (بازار وکيل شيراز)  

بازار وکیل؛ شیراز؛ عکس از علی مجدفر

این بازار از شاهکارهای مهماری دوره زندیه است که هنوز پر جنب و جوش به حیات خود ادامه داده است. بازار وکیل در محله درب شاهزاده جنب مسجد وکیل واقع گردیده و از ویژگی های این بازار می توان به زیبایی و معماری خیره کننده و طاق های ضربی با حفره های تعبیه شده در آن اشاره نمود که به منظور تهویه هوا ساخته شده است.

بازار وکیل؛ شیراز؛ عکس از علی مجدفر

بازار وکيل؛ شيراز؛ عکس از علي مجدفر
بازار وکیل؛ شیراز؛ عکس از علی مجدفر

منابع:
anobanini
راهنمای گردشگری شیراز

  شهرهای استان فارس  

  لیست استانها