هرمزگان: درخت لور

 ایران‌شناسی: استان هرمزگان: قشم  

  درخت لور  

درختان محلی جزیره قشم، به عنوان گنجینه های طبیعی، جذاب و زیبا هستند. درخت لور یا انجیر معابد، معروفترین درخت جزیره است. این نوع درخت در نواحی جنوبی ایران رشد می کند.


درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم؛ عکس از آنوبانینی
درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم


بنا به مشاهدات آنوبانینی پوست کهنسال درخت لور و برگها و ریشه هایش که از بدنه اصلی آن آویزان هستند، آنرا از سایر انواع درختان متمایز می سازد. این درختان ریشه هایشان طوری رشد می کند که مانند چتری بر روی زمین سایه می افکند و ممکن است تا چند صد سال عمر کنند.


درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم؛ عکس از آنوبانینی


درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم؛ عکس از آنوبانینی


درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم؛ عکس از آنوبانینی
تصاویری از درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم


منابع:
anobanini
kishtpc (dot) com

  شهرهای استان هرمزگان  

  لیست استانها